Pelud.Net - e-mail : peludnet@gmail.com


Click here for Myspace Layouts

četvrtak, 16. travnja 2015.

ZAŠTO NAS SVJETOVI RAZDVAJAJU...

...izložba slika i skulptura
 Marina Pinjuh i Antun Ferbežar -Tonča
 u organizaciji Pelud.Net-a  

MALA FOTO-REPORTAŽA

nedjelja, 15. ožujka 2015.

EKIPA Pelud.Net-a na snimanju u Otoku, Virovima i Vukovaru


Ekipa Pelud.Net-a u sastavu Željko Agejev i Siniša Filip Novak
nastavlja dosnimavanja projekta "Salix Alba". Proljetni
ambijenti snimljeni su u Vukovaru i gradu Otoku na 
zaštićenoj ekološkoj lokaciji Virovima.
Ekipa zahvaljuje na gostoprimstvu umjetniku slikaru i kiparu
Antonu Tonči Ferbežaru, tajniku grada Otoka
Mirku Matrinoviću, a posebnu zahvalju upućujemo
gradonačelnuku grada Otoga Josipu Šariću
na svečanom prijemu i ugodnom druženju, te
razumijevanju za projekte koje ostvaruje Pelud.Net.
Zahvaljujemo i svima ostalima koji su nam pomogli 
kod snimanja i fotografiranja na lokaciji i u Suvari
(otočkom suho-mlinu).


Loading...